BIK Beats

Studio op school

Groep 3 t/m 8

1 x 90 / 120 min

 

In deze turbo-workshop gaan we aan de slag met een eigen 

mini-productie. Er wordt een kleine muziekstudio opgebouwd op school. We gaan componeren, opnemen en produceren met behulp van de computer. We maken gebruik van traditionele instrumenten en muziektheorie tot de nieuwste software en modern gemak. Met ideeën van de kinderen bouwen we een eigen compositie. Op de beamer wordt het proces zichtbaar gemaakt. De muziek wordt professioneel gemixt en op CD afgeleverd.


In de inleiding wordt er aan de hand van een eenvoudig muziekprogramma op de Ipad uitgelegd wat componeren is.

 De kinderen kunnen allemaal 1 noot indrukken in een matrix op de Ipad en er komt al snel een gezamenlijke compositie tot stand welke direct te beluisteren is.

Hiermee word een brug gemaakt naar het volgende deel van de workshop. Het echte maken van een muziekproductie.

Er wordt gezamenlijk besloten wat voor nummer / stuk het wordt.

DIt kan eventueel aansluiten op een thema, verhaal of film. We kiezen de bezetting van de instrumenten, de maat en toonsoort en snelheid. En dan begint het echte componeren.

We beginnen met een ‘beat’, bijvoorbeeld door in de maat te stampen en in de handen te

klappen. Dit word dan opgenomen. We ‘knippen’ het bruikbare stukje uit de opname, en ‘loopen’ dit. We kunnen nu verder gaan met een tweede ‘laag’. Hier kunnen we verder de ritmische uitdaging aan gaan door met shakers, en samba eitjes contraritmes te produceren.

Ik geef mogelijkheden aan van klankkleuren en akkoorden en de leerlingen mogen individueel naar voren komen om op het MIDI-keyboard een instrument naar keuze te bespelen.

We kunnen een stukje opnemen, dit zien in notenschrift, het bruikbare stuk

uitknippen en het zonodig corrigeren.

Deze instrumenten worden over elkaar heen opgenomen en vormen uiteindelijk de ‘ruwe’ productie.

Deze dient nu nog afgewerkt te worden. De stukken moeten bijgeknipt, herhaalt en in de juiste volgorde gezet worden. Verder kunnen er nog effecten worden toegepast zoals galm, delay of filters.

Om het af te maken voegen we nog wat eigengemaakte geluiden toe. Dit is aan de creativiteit van de kinderen wat dat mag worden. Natuurlijk mag een applaus ook niet ontbreken.

In deze supercompacte workshop gaan we als een krachtige tornado de belangrijkste

aspecten langs omtrent muziekproductie anno nu.


SoundSpace MediaLab

Muziek en geluidsontwerp bij nieuwe media

Groep 3 t/m 8

3 x 90 / 120 min

 

We gaan geluiden ontwerpen en muziek componeren bij een thema, film, toneelstuk, verhaal of gedicht. Er wordt een studio opgebouwd. Door middel van moodboards, storyboards, onconventionele geluiden, samples, en (virtuele) instrumenten worden ideeën omgezet naar passende composities. Deze wordt vervolgens gemonteerd en gemixt. Kinderen worden bewuster van de relatie tussen geluid en beeld of andere (nieuwe) media en ze leren hoe ze zelfstandig muziek kunnen maken met behulp van software op de computer en Ipad.

 

 

 

Van achter het doek laat Karin een geluid horen, de rest mag raden wat het zou kunnen zijn.

We doen nog een aantal oefeningen om ons bewust te maken van de geluiden waarmee we

gaan werken en we analyseren voorbeeld-video’s met verschillende muziekstijlen.

Ik leg de basis uit van het muziekprogramma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groepen maken de kinderen met werkbladen een storyboard.

Elke groep geeft een mini presentatie van hun

storyboard. Welke instrumenten, objecten

samples en geluiden ze willen gebruiken bij

welke fragmenten en hoe ze dit gaan doen.


Elke groep verteld kort hoe ze hun muzikale ideeën gaan uitvoeren .In de school staat de studio al klaar. Het is nu tijd om onze geluiden op te nemen.


Met het midikeyboard mogen ze hun favoriete instrument inspelen.
Alle opgenomen stukken worden gemonteerd en gemixed. Het hele proces is zichtbaar op het digiboard.Smash Up

Top 40 Remix

Groep 3 t/m 8

4 x 90 / 120 min

 

 

We maken een remix van een momenteel populair nummer. We bestuderen, interpreteren en ontleden onderdelen uit de muziek. Met behulp van moderne techniek, muzieksoftware, opname- en studioapparatuur maken de kinderen met traditionele, onconventionele en virtuele instrumenten zelf een nieuwe compositie. Ze leren hoe de basiselementen ritme, harmonie en melodie met elkaar de muziek vormen. De remix komt op cd welke tijdens een knallende live-performance wordt gepresenteerd.

We beginnen direct al knallend. Door middel van een muzikale performance rond het gekozen nummer, introduceer ik mezelf aan de klas.


Van te voren heb ik het gekozen nummer nagemaakt op de computer. De computer is aangesloten op de beamer en iedereen kan meekijken. In het muziekprogramma zijn de instrumenten op verschillende sporen verdeeld in de tijdlijn.

Zo is het stuk makkelijk te analyseren en ontleden. Ik kan alle onderdelen onafhankelijk van elkaar laten horen en zien.

Ik leg uit hoe het stuk is opgebouwd en welke stijlkenmerken en elementen er in zitten.

Er wordt direct een brug gebouwd naar een stukje universele muziektheorie en de belangrijkste onderdelen van muziek; ritme, melodie en harmonie. Nu is het tijd om actief mee te doen. Iedereen krijgt een boomwhacker(een gekleurde buis met een specifieke toon). Op het digiboard is nu een lijn te zien die langs gekleurde blokjes gaat. De kinderen spelen hun

boomwhacker op het moment dat de lijn hun kleur blokje raakt. Deze tonen samen vormen de akkoorden van het stuk.

We maken een plan van aanpak. We onderzoeken de stijlelementen en bespreken de mogelijkheden. Dit vormt de basis voor de remix.


We maken eerst een tastbare compositie. Vervolgens gaan we geluiden op de computer opnemen en in de goede volgorde zetten.


We bewerken de bestaande elementen; ritme, harmonie en maken een nieuwe melodie.

De nieuwe melodie wordt geoefend op boomwhackers en we bereiden ons voor op de live uitvoering.

Tijdens de generale repetitie wordt alles nog eens goed doorgenomen.


Tijd voor de CD presentatie doormiddel van een spetterende live-performance